آموزش تخصصی حقوق و دستمزد

آموزش تخصصی حقوق و دستمزد:

افرادی که به عنوان کارشناس مالی و حسابداری در شرکت ها و موسسات و بنگاههای اقتصادی مشغول به کار هستند در امور مختلفی باید مهارت داشته و قادر باشند کارهای مربوط به آن را با کمترین خطا انجام دهند . واحد حسابداری در شرکتها باید بتوانند به طور دقیق و درست جزییات کارکرد پرسنل را محاسبه کرده و طی یک فیش حقوقی جزییات آن را به انها ارائه دهند و قادر باشند در خصوص تغییرات و محاسبات اعمال شده توضیحات لازم را در صورت لزوم ارائه دهند .

جزییات حقوق و دستمزد:

جزییات حقوق و دستمزد به عنوان یک هزینه محسوب شده و در دفاتر قانونی نظیر دفتر روزنامه و دفتر کل وارد شده و ثبت میگردد و این هزینه باید به صورت ماهانه تصویه گردد . برای محاسبه این مبالغ و هزینه ها باید حسابدار در خصوص حقوق پایه ، مزایای قانونی مانند حق مسئولیت ، مزایای عائله مندی ، هزینه مسکن و غیره اطلاعات کافی و به روز داشته باشد و بداند چه مبالغی باید به عنوان کسورات از مجموع دریافتی شخص کسر گردد این کسورات برخی شامل مالیات ، بیمه ، وام ، مساعده و غیره می باشد .

سر فصل دوره ی تخصصی حقوق و دستمزد

مفاهیم اولیه

تعاریف و نکات مربوط به حقوق

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد 

حقوق پایه

مزایا

بن خوار و بار

حق اولاد (عائله مندی)

اضافه کاری

نوبت کاری (شیفت کاری)

فوق العاده شب کاری

مزایای پایان خدمت کارکنان (پاداش پایان خدمت کارکنان)

عیدی

تعطیلات و مرخصی های مطابق با قوانین کار و تامین اجتماعی

پرداخت مزد مرخصی استحقاقی

کسورات حقوق و دستمزد

بیمه بیکاری

حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

صندوق اجرا (اجراییات)

مالیات بر درآمد حقوق (ماده های 82 تا 92 ق.م.م)

درآمد مشمول مالیات 

نرخ مالایات بر درآمد حقوق

مهلت تسلیم و پرداخت مالیات درآمد بر حقوق

چگونگی تنظیم لیست بیمه با استفاده از نرم افزار لیست دیسک (list disk)

تنظیم لیست ماهانه 

آموزش تخصصی حقوق دستمزد به صورت کاملا کاربردی و عملی با نرم افرار های معتبر هلو، سپیدار و حاسب ملی در موسسه آرکاترازمدبر در کسری از زمان آموزش داده میشود.

سپیدار سیستم هلو حاسب ملی

ثبت نام
تماس