آموزش جامع حسابداری

آموزش جامع حسابداری به صورت کاربردی (عملی)

دوره آموزش جامع حسابداری تمامی دوره ها را به صورت جامع شروع به یادگیری میکنید که سرفصل این دوره به ترتیب عبارتند از :

فصل اول: بازاریابی و رفتار سازمانی:

شاید این سوال برای شما به وجود بیاید که بازاریابی چه ارتباطی به کار حسابداری دارد؟! وچرابازاریابی به عنوان فصل اول این جزوه آورده شده است؟ دلیل آن این است که…

بازاریابی شخصی

امنیت خطرناک است

زنجیره ارزش(chain value)

تفکر استراتژیک

رفتار سازمانی و رفتار

استراتژی های رفتار سیاسی

روش های جذبی

فصل دوم: مفاهیم حسابداری

تعریف حسابداری: حسابداری دانشی است که با بکارگیری آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیاتی مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه…

سیستم حسابداری

انواع موسسه (از  نظر نوع فعالیت)

رشته های تخصصی حسابداری کدامند؟

حسابداری مالی چیست؟

جسابداری صنعتی  چیست؟

حسابداری مدیریت چیست؟

حسابداری دولتی چیست؟

و…

فصل سوم: ثبت وقایع مالی

سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنا شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود…

سرمایه اول دوره

افتتاح حساب بانکی

هزینه های ثبت شرکت

ودیعه رهن دفتر

استخدام کارکنان

وصول مطالبات

خرید و رسید انبار

برگشت از خرید و برگشت از انبار

و…

فصل چهارم: حقوق و دستمزد سال 98

مفاهیم اولیه:

  • تعریف کارگر
  • تعریف کارفرما 
  • تعریف کارگاه 
  • تعریف قراردار کار

تعاریف و نکات مربوط به حقوق

اطلاعات لازم برای محاسبه ی حقوق و دستمزد

حقوق پایه

مزایا

بن خوار  و بار

اضافه کاری

پرداخت مزد مرخصی استحقاقی:

و…

فصل پنجم: مالیات

مالیات (tax) قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای اهداف و سیاست های مالی و در راستای حفظ منافع اقتصادی…

مالیات های مستقیم

مالیات های  غیر مستقیم

گروه بندی صاحبان مشاغل

مالیات ارزش افزوده

دفتر روزنامه

دفتر کل

نرم افزار هایی که در دوره آموزش جامع حسابداری آموزش می بینید

سپیدار سیستم نرم افزار هلو حاسب ملی

موسسه آرکا تراز مدبر با هدف اجرای دوره های آموزش حسابداری ویژه بازار کار و ارایه خدمات مالی و مالیاتی افتتاح گردیده است.
ثبت نام
تماس