آموزش حسابداری مقدماتی

آموزش حسابداری مقدماتی

در این قسمت حسابداری مربوط به فعالیت های یک ماهه یک شرکت یا یک بنگاه اقتصادی انجام می شود.

این دوره آموزشی به صورت غیر مستقیم می باشد. یعنی مدرس مربوطه به صورت مستقیم به آموزش نمی پردازد بلکه این دوره در قالب یک جزوه آموزشی طراحی شده.

در این دوره آموزشی ابتدا تعاریف اولیه حسابداری را فرا می گیرید و سپس وارد قسمت معرفی فرم های حسابداری می شوید و با فرم هایی چون رسید انبار، حواله انبار، رسید دریافت وجه، اعلامیه واریز وجه، اعلامیه برداشت از حساب و … آشنا می شوید.

بعد از این دو مرحله قسمت عملیاتی و کاربردی این دوره آموزشی شروع می شود و به ثبت رویدادهای طی دوره این شرکت در سند حسابداری می پردازید و مدارک و فرم های پیوست مربوط به هر سند را پیوست آن سند می کنید.

ثبت رویدادها از زمان تاسیس شرکت تا پایان دوره مالی شرکت می باشد که سعی شده است تمامی رویدادهای کاربردی و مرتبط به بازار کار در این جزوه آورده شود.

در حین ثبت سند مربوط به این رویدادها شما با موارد زیر آشنا می شوید:

1 توضیح قوانین و شرایط مربوط به تاسیس شرکت ها و ثبت آن

2 تحلیل حساب ها (حساب هایی چون: بانک، حساب انتظامی، جاری شرکا و ….)

3 نحوه ثبت سند حسابداری و مدارک پیوست آن و بایگانی این مدارک

4 نحوه صدور چک و کنترل های داخلی برای صدور چک

5 نحوه تنظیم قرارداد

6 توضیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت های مربوط به آن

7 تحلیل و نحوه ثبت خرید و فروش موجودی کالا و دارایی های ثابت در شرکت ها و نحوه محاسبه استهلاک دارایی های ثابت

8 نحوه تهیه کاردکس کالا

9 روش های محاسبه بهای تمام شده

10 نحوه تهیه و ثبت رویدادها در دفتر اسناد دریافتنی و دفتر اسناد پرداختنی

11 تحلیل حساب ملزومات و روش های مربوط به ثبت آن

12 تحلیل حساب تنخواه گردان و روش های مربوط به ثبت آن

13 توضیحات مربوط به نحوه ثبت هزینه ها

14 توضیح قوانین مربوط به مالیات بر درآمد املاک (درآمد اجاره) و ثبت های مربوط به آن

15 تهیه لیست حقوق و دستمزد و توضیحات مربوط به حقوق و دستمزد و گردش حقوق و دستمزد در شرکت ها و قوانین مربوط به حقوق و دستمزد و مالیات و بیمه حقوق و دستمزد و قانون کار

16 توضیح روش های پرداخت حقوق

17 تهیه صورت مغایرت بانکی

18 انبارگردانی و تهیه گزارش کسر و اضافات انبار

19 ثبت رویدادها در دفتر روزنامه و دفتر کل و دفتر معین

20 تهیه تراز آزمایشی و کاربرگ

21 عملیات پایان دوره و عملیات مربوط به بستن حساب ها

22 تهیه صورت های مالی و اظهارنامه های مربوطه

23 قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مشاغل

نحوه نامه نگاری

ثبت نام