پیمانکاری

بسته پيمانكاری سپيدار در نظم‌بخشی فرآيندهای ما بسيار مؤثر بوده و به علت بالا بردن سرعت و دقت كار، مزيت رقابتی ما را افزايش داده است.

کنترل تضامین ، پیش دریافت‌ها ، علی الحساب و مصالح مربوط به هر قرارداد

محاسبه سود و زيان مربوط به هر پروژه به تفكيك قرارداد

برآورد میزان پیشرفت پروژه های پیمانکاری

مدیریت صورت وضعیت های ارسالی و

صورت هزینه های دریافتی