تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد

تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد

اصولاً املاک و مستغلات مشمول ۳ نوع مالیات میگردند:

مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات

مالیات بر نقل و انتقال املاک

مالیات بر مستغلات خالی

در مالیات بر اجاره با دونوع قرارداد روبرو هستیم اجاره نامه های دست اول و اجاره نامه های دست دوم.

در اجاره نامه های دست اول، اجاره دهنده، مالک است.

و در اجاره نامه دست دوم، شخصی که ملک را اجاره کرده است آن را به شخص دیگری اجاره داده است.

مالیات مشمول درآمد اجاره دست اول

عبارت است کل مبلغ اجاره بها(اعم از پول پیش و اجاره ماهیانه)با کسر ۲۵ درصد استهلاک و هزینه های مالک نسبت به ساختمان.

 مالیات مشمول درآمد اجاره دست دوم

عبارتست از مابه التفاوت اجاره بهای دریافتی و اجاره پرداختی مستاجر برای ملک.

نحوه تشخیص مالیات بر درآمد اجاره

بر اساس اجاره نامه عادی و یا رسمی ارائه شده توسط شخص در صورت عدم وجود قرارداد و یا خودداری از ارائه آن، ۸۰ درصد مالیات درآمد اجاره املاک مشابه بر طبق جدول مرتبط اخذ خواهد شد.

معافیت های مالیاتی

محل سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند، اجداد و افراد تحت تکفل  اجاری تلقی نمی شود و از پرداخت مالیات معاف هستند مگر خلاف آن ثابت شود.

درآمد هر شخص از محل اجاره املاک مسکونی در تهران تا ۱۵۰ متر مربع و در سایر نقاط تا ۲۰۰ متر مربع از پرداخت مالیات معاف است.

هرگاه مالک، محل دیگری را برای سکونت خود اجاره کرده باشد مابه التفاوت اجاره بهای دریافتی و پرداخت شده ملاک محاسبه درآمد اجاره خواهد بود.

درآمد سالانه هر شخصی، تا سقف معینی مشمول معافیت از پرداخت مالیات است.

البته هر شخصی برای هر سال مالی، تنها یک بار از این معافیت استفاده می کند.

چنانچه کسی، دارای بیش از یک شغل باشد، مجموع درآمدهای  شغل های او، با کسر فقط یک معافیت، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.

چنانچه ظرف شش ماه، اقدام به فسخ یا اقاله معامله ملکی نمایید، نیازی به پرداخت مالیات نیست.

اگر پس از پرداخت مالیات، به هر دلیلی معامله به هم خورد، حتما نامه ای را از دفترخانه مبنی بر تایید عدم ثبت معامله اخذ نمایید و کتبا از اداره دارایی درخواست کنید مالیات پرداختی را به شما بازگردانند.

در چنین مواردی، اداره دارایی مکلف است ظرف ۱۵ روز مالیات پرداختی را بازگرداند.

فردی که هیچ منبع درآمدی، به جز ملک خود ندارد و از طریق اجاره دادن آن، امرار معاش می کند؛

لازم است وضعیت خود را عیناً در فرم مخصوصی به اداره دارایی تسلیم کند.

این افراد تا سقف معافیت مالیاتی که هر سال اداره دارایی مشخص می کنند، (۱۵۶ میلیون ریال درآمد در سال ۹۵) از پرداخت مالیات معاف هستند و مازاد بر آن مشمول مالیات خواهد شد.

مالیات بر مستغلات خالی

یکی از انواع مالیات های جدیدی است که قانون گذار برای جلوگیری از احتکار عرضه ملک پیش بینی کرده است.

و نحوه محاسبه آن بدین صورت است که واحد های خالی در شهرهای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، خالی تشخیص داده می شوند  از سال دوم به بعد مشمول دریافت مالیات به شرح ذیل میباشد:

سال دوم معادل نیمی از مالیات بر اجاره.

سال سوم معادل مالیات بر اجاره.

سال چهارم به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات بر اجاره.

انواع مالیات نقل و انتقال املاک و مستغلات مالیاتی که در هنگام خرید و فروش ملک و یا واگذاری حق بهره برداری و ساخت و ساز پرداخت میگردد.

انواع مختلفی دارد از جمله:

مالیات نقل و انتقال ملک

معادل ۵ درصد ارزش معاملاتی یک ملک بر اساس جداول منطقه ای ارزشگذاری، قابل محاسبه و پرداخت است.

در محاسبه ارزش معاملاتی پارامترهایی نظیر سن بنا، مساحت زمین، مساحت بنا، نوع اسکلت، تاسیسات و تجهیزات بکاررفته، نوع کاربری، محل وقوع ملک و نوع مالکیت تاثیر دارد.

مالیات انتقال “حق واگذاری”یا سرقفلی

عبارت است مالیات انتقال حق کسب یا پیشه، حق تصرف محل، یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که مقدار آن  ۲ درصد ارزش واگذاری در زمان انتقال می باشد.

مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان که علاوه بر مالیات نقل و انتقال ملک، بایستی محاسبه و پرداخت گردد.

مقدار مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش معادل ۱۰ درصد ارزش معاملاتی  ملک ساخته شده است.

شهرهای زیر یکصد هزارنفر از شمول این قانون مستثنی هستند.

مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه

دریافتی مالکین برای اعلام رضایت انتقال سرقفلی نیز مشمول مالیات به مقدار ۲ درصد ارزش معاملاتی میگردد.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی:

در مورد حق انتقال و و اگذاری ۳۰ روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا پایان تیرماه سال بعد.

عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شامل ۱۰ درصد جریمه غیر قابل بخشش میگردد و عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر هرماه ۲ونیم درصد جریمه در پی دارد.

تماس