بازرگانی

بسته بازرگانی سپيدار امكان ارائه گزارش های تخصصی و تحليل های دقيق را برای ما فراهم کرد.

اعتبارسنجی مشتریان و امکان پیگیری فاکتورهای وصول نشده

انجام فروش متناسب با شرایط متفاوت برای گروه‌های مختلف مشتریان

گزارش سود و زیان خرید و فروش به تفکیک هر کالا

اطلاع از نقطه سفارش و کالا های نیازمند سفارش